دنیا در اندیشه توست

امروز: ۱۳۹۵/۱۱/۴

حروف برجسته سه بعدی

حروف برجسته سه بعدی (محصول جدید)

حروف سه بعدی

طرح  ایده حروف سه بعدی ساختار ظاهری تابلوهای تبلیغاتی را متحول ساخته

طرح حروف سه بعدی براساس جستجو و نگاه تیزبین و ارتباط با نمایشگاهای خارجی و پیگیری های مستمر و رفت وامدهای مکرر وبازدید از کارخانه های خارجی ساخت حروف و صرف هزینه های زیاد و البته سودمند و تعامل با شرکت های سازنده دستگاههای حروف ساز جهت رفع معایب دستگاهای حروف ساز لاتین و ارتقاء و سازگاری دستگاه ها برای ساخت حروف فارسی که بسیار پیچیده تر از ساخت حروف لاتین می باشند و همچنین الگوبرداری از نمونه های مورد استفاده در کشورهای مدرن و پیشرفته مطرح و به منصه ظهور رسید .

در نتیجه این امر گروه  تبلیغاتی اندیشه افتاب را به یکی از مراکز بی بدیل ساخت حروف برجسته تبدیل نموده است .